Bir çok sertifikaya sahip olmasına rağmen Aloevera kendi bünyesinde bir çok profesör ve uzman barındırmaktadır. Bunun en büyük amacı firmalar haricinde kendi bünyesinde de kalite kontrolünün yapılabilmesi ve gerektiğinde müdahale edilebilmesi içindir.

Bilimsel Kurulumuzun Yaptığı Çalışmalar:

  1. Kullanılan ham maddelerin en yeni yeni ve modern standarda göre seçilmesi ve değerlendirilmesi
  2. Konseptlerin en sistematik ve yeni geliştirme sonuçları baz alınarak bilimsel olarak tasarlanması
  3. Bilimsel analiz, ürün incelemeleri ve uzmanların testinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
  4. Yeni iş ortaklığı alanlarının tanımlanması

Dizayn: Adana SEO